Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Centrale klimatyzacyjne

, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Dla zapewnienia w pomieszczeniu parametrów powietrza wymaganych ze względu na procesy technologiczne czy też dla zapewnienia komfortu cieplnego konieczne jest odpowiednie przygotowanie powietrza nawiewanego. Odbywa się to w centralach klimatyzacyjnych wyposażonych w odpowiednie urządzenia, które oprócz wymiany powietrza (wentylacji) zapewniają:

  1. 1) w okresie zimy podgrzewanie i nawilżanie powietrza;
  2. 2) w okresie letnim ochładzanie i osuszanie powietrza.

Na rysunku 8.6.1/1 pokazano schemat komory klimatyzacyjnej.

Centrale klimatyzacyjne, ze względu na pełnione funkcje, można podzielić na:

  1. 1) nawiewne;
  2. 2) wywiewne (wyciągowe);
  3. 3) nawiewno-wywiewne.

Ze względu na usytuowanie można centrale klimatyzacyjne podzielić na:

  1. 1) wewnętrzne;
  2. 2) dachowe (zewnętrzne);
  3. 3) podwieszone.

Dobór centrali odbywa się na podstawie ustalenia funkcji i parametrów, które winna ona realizować, a następnie dobiera się odpowiednie

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.