Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Proste układy nawiewne

1.6.2005, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Ze względu na ogromną możliwość doboru urządzeń można zestawić bardzo wiele układów regulacji, nawet tych najprostszych. Dalej zostaną przedstawione rysunki kilku przykładowych układów, jednak opis będzie starał się wyjaśnić, jak można je powiązać.

Na rysunku 6.4.2.1/1 jest przedstawiony jeden z najprostszych układów regulacji temperatury. Źródłem powietrza jest oczywiście wentylator nawiewu N. Następnie występuje nagrzewnica elektryczna NE. W zależności od wybranego urządzenia może być ona zgrupowana z wentylatorem lub też występować jako oddzielny element. Poza tym występuje też filtr powietrza F, który również może wchodzić w skład prostej centrali wentylacyjnej lub być oddzielnym elementem. Ale nie są to elementy automatyki, jedynie elementy wykonawcze.

Najważniejszym elementem automatyki jest czujnik temperatury nawiewu T1. On właśnie dostarcza regulatorowi informacji o wartości temperatury regulowanej. Wartość temperatury regulowanej jest nastawiana w układzie zasilania i sterowania. W bardzo prostym układzie może to być zwykły regulator dwustawny umieszczony gdzieś w obsługiwanym pomieszczeniu. W innym układzie regulacji czujnik temperatury może się również znajdować w wentylowanym pomieszczeniu (rys. 6.4.2.1/3). W tym przypadku bardzo często jako układ wykonawczy jest stosowany czujnik z nastawnikiem temperatury. Może to być regulator dwustawny, jak i bardziej złożony czujnik współpracujący z mocniej zaawansowanym regulatorem.

Pozostałymi elementami automatyki w tych układach są czujniki różnicy ciśnień PS1 i PS2 zwane presostatami. PS1 w przypadku nagrzewnicy elektrycznej jest bardzo istotny, ponieważ dostarcza on informacji o pracy wentylatora nawiewu. W przypadku braku sprężu (czyli istnienia różnicy ciśnień przed i za wentylatorem) dostarcza on układowi zasilania i sterowania informacji o braku przepływu powietrza. Układ zasilania i sterowania powinien w takim przypadku natychmiast wyłączyć zasilanie (czy sterowanie zasilaniem) nagrzewnicy elektrycznej NE, ponieważ grozi to pożarem! Co prawda na przedstawionych schematach blokowych nie jest przedstawiony czujnik przekroczenia maksymalnej temperatury nagrzewnicy, ale można przyjąć, że każda nagrzewnica elektryczna pochodząca od renomowanego producenta taki czujnik (często wielostopniowy) ma w swojej budowie, a jego styki są wyprowadzone na listwę zaciskową tej nagrzewnicy, więc projektant sterowania takim układem powinien dokładnie zapoznać się z DTR obsługiwanych urządzeń i odpowiednio wykorzystać styki termiczne nagrzewnicy (wyłączyć sterowanie nagrzewnicą w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury – nawet już w przypadku zadziałania styku pierwszego stopnia).

Jeśli chodzi zaś o presostat PS2 jest on o tyle istotny, że sygnalizuje zabrudzenie filtra, a więc zbyt małą ilość powietrza docierającą do obsługiwanego pomieszczenia. W przypadku zignorowania jego sygnalizacji (która powinna być widoczna dla użytkownika układu regulacji) może dochodzić do zadziałania wyłącznika termicznego nagrzewnicy. Gdy zadziała presostat sygnalizujący zabrudzenie filtra, należy ten filtr wymienić lub przynajmniej wyczyścić. Jednak czyszczenie filtra nie przywraca mu pełnej przepuszczalności powietrza i jest tylko półśrodkiem. Czyszczenie filtra zmienia fabryczną przepuszczalność włókniny oraz może spowodować powstanie w niej dziur. To, podobnie jak niedopuszczalne usunięcie filtra, zwłaszcza w przypadku stosowania nagrzewnicy elektrycznej, może doprowadzić do zanieczyszczenia wymiennika temperatury i spowodować pożar!

W układach z nagrzewnicą wodną występuje element oznaczony jako TS. Jest to termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy. Jego zadaniem jest ochrona nagrzewnicy przed uszkodzeniem wywołanym zamarznięciem czynnika grzejnego. Termostat taki ma zwykle kilkumetrową kapilarę, która powinna być rozciągnięta za nagrzewnicą (biorąc pod uwagę kierunek przepływu powietrza), równomiernie po jej powierzchni. Układ automatyki powinien być zaprojektowany tak, aby zadziałanie termostatu przeciwzamrożeniowego powodowało zatrzymanie wentylatora nawiewu, zamknięcie przepustnicy powietrza świeżego oraz pełne otwarcie zaworu regulacyjnego nagrzewnicy, aby umożliwić pełny przepływ czynnika grzewczego. Po ustaniu działania termostatu (który ma pewną, zwykle dającą się regulować histerezę) układ powinien wrócić do normalnej pracy. Oczywiście jeśli istnieją jakieś powody, można zaprojektować układ tak, aby po zadziałaniu termostatu konieczna była

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.