Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Układy regulacji temperatury z odzyskiem ciepła (chłodu)

1.6.2005, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

W celu oszczędności energii potrzebnej do zmiany temperatury powietrza dostarczanego do obsługiwanego pomieszczenia przy zachowaniu warunku, że całkowita objętość dostarczanego powietrza to powietrze świeże, stosuje się układy z wymiennikami temperatury. O ile w układzie przedstawionym na rysunku 6.4.2.2/2 recyrkulacja dostarcza już do kanału nawiewnego część powietrza o wymaganej temperaturze, to jest to jednak powietrze już używane w pomieszczeniu wentylowanym. Jeżeli jest to pomieszczenie typu magazynowego, gdzie tlen nie jest przekształcany np. w dwutlenek węgla czy też nie jest wymagana określona ilość tlenu, układ ten dobrze spełnia swoje zadanie. Jednak podczas wentylacji pomieszczeń, w których przebywają ludzie, w celu odzysku ciepła jest konieczne zastosowanie wymienników temperatury. Ich działanie polega zasadniczo na tym, że powietrze wyciągowe (mające temperaturę zbliżoną do zadanej) oddziałuje na powietrze nawiewne, wstępnie zmieniając jego temperaturę. Oddziaływanie to odbywa się bez mieszania strumieni powietrza.

Najczęściej spotykanymi wymiennikami temperatury stosowanymi w układach odzysku są wymiennik obrotowy i wymiennik krzyżowy.

Na powyższym rysunku przedstawiony jest układ regulacji temperatury pomieszczenia z odzyskiem temperatury poprzez wymiennik obrotowy WO. Bardzo ogólnie rzecz biorąc, praca wymiennika obrotowego (składającego się ze „spirali” obracającej się z regulowaną prędkością) polega na pobieraniu określonej ilości ciepła lub zimna przekazywanego przez powietrze wyciągane z pomieszczenia do części wymiennika znajdującej się w tym strumieniu powietrza, które następnie zostanie przekazane strumieniowi powietrza, który będzie przepływał przez tę część wymiennika, gdy znajdzie się ona w strumieniu powietrza nawiewanego.

Układ regulacji temperatury powinien być tak zaprojektowany, aby wymiennik temperatury pozwalał na oszczędzanie energii, tzn. podgrzewał powietrze zewnętrzne powietrzem wyciągowym, jeżeli jego temperatura jest niższa od zadanej, oraz ochładzał powietrze zewnętrzne powietrzem wyciągowym, jeżeli jego temperatura jest wyższa od zadanej. Zwykle wymiennik obrotowy WO napędzany jest silnikiem elektrycznym sterowanym przez falownik Sterowanie to polega na regulacji prędkości obrotowej wymiennika (w zależności od stosunku temperatur powietrza

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.